Ανακοινώθηκε το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης για 16.000 ανέργους από 29-64 ετών.

Το Πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, υλοποιείται μέσω του ΟΑΕΔ και οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν την επιταγή κατάρτισης θα παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης αλλά και θα εργαστούν για συγκεκριμένο διάστημα σε ιδιωτικές εταιρείες Συνολικά οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν θεωρητική εκπαίδευση 100 ωρών και πρακτική άσκηση 300 ωρών με εγγυημένη απασχόληση δύο μηνών. Οι κλάδοι που θα απασχοληθούν (αφορά το 25% των δικαιούχων της επιταγής) είναι οι : Κατασκευαστικός – τεχνικός
κλάδος, ο κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και ο κλάδος των νέων τεχνολογιών. Δεν προαπαιτούνται τα τυπικά προσόντα από τους ενδιαφερόμενους.
Οι υποβολές θα ξεκινήσουν από την 10η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου.
Τα μέλη μας μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης μας για να ενημερωθούν σχετικά.
 Εδώ η ανακοίνωση του ΟΑΕΔ