Νέα επιτυχία και δικαίωση για μέλος της Ένωσης μας.

Διαγραφή ποσού  που ξεπερνά το 40% του συνολικού χρέους, διάσωση της κύριας κατοικίας αλλά και του οχήματος που είχε στην κατοχή της πέτυχε μέλος της Ένωσης μας.

Ύστερα από την υπ.αρ. 78/Φ1332/2013/ απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η δανειολήπτρια καλείται να καταβάλει σε διάστημα 22 ετών το ποσό των 85.550 ευρώ για τις οφειλές της που ανέρχονταν στο  ποσό των 146.625,78 ευρώ και εν συνεχεία να απαλλαγεί των υπολοίπων.

Το «κούρεμα» έγινε σε στεγαστικά δάνεια που είχε αναλάβει κατά το διάστημα που το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα τους ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο από το τωρινό που ανέρχεται στο ποσό των 960 ευρώ μηνιαίως.