Πλήρης Διαγραφή Χρέους.

Δικαιώθηκε τριαντάχρονος άνεργος δανειολήπτης, καθώς με  απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ο  δανειολήπτης, μέλος της Ένωσης μας, πέτυχε πλήρη διαγραφή του χρέους του.

Ο άνεργος δανειολήπτης απαλλάσσεται πλήρως από τις οφειλές του, ύψους 75.332,00 ευρώ (οφειλές δικές του αλλά και  εξ εγγυήσεως), και ορίζονται μηδενικές δόσεις, χωρίς τον ορισμό νέας δικασίμου.

Επί της ουσίας της υπόθεσης, το εισόδημα του δανειολήπτη είναι μηδενικό και οι μηνιαίες δαπάνες του καλύπτονται από τη μητέρα του, καθώς δεν βρίσκεται σε θέση να εργαστεί, λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπιζε (εθισμού σε ναρκωτικές ουσίες).