top of page
pexels-jimmy-teoh-951535.jpg

Παρέμβαση

10.4.14, 10:00

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

υπερχρεωμένα νοικοκυριάΗ Ένωση Καταναλωτών και Δανειοληπτών ασχολείται ανελλιπώς με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά από την ίδρυση της το 1999. Οι δράσεις της περιλαμβάνουν την ενημέρωση των Καταναλωτών για τους καταχρηστικούς όρους και τα λεγόμενα “ψιλά γράμματα” που περιλαμβάνονται στις δανειακές συμβάσεις των Τραπεζικά Ιδρυμάτων, την αξιοποίηση της κείμενης νομοθεσίας προς όφελος των νοικοκυριών,την δημοσίευση και καταγγελία παράνομων πρακτικών από εισπρακτικές εταιρείες, την ενημέρωση και συνδρομή στην επίτευξη εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ Καταναλωτών και Τραπεζών για πιστωτικά προϊόντα, αλλά και η εκπροσώπηση των δανειοληπτών σε διαβουλεύσεις για την ψήφιση νομοθετημάτων που σχετίζονται με την προστασία της περιουσίας και την προάσπιση των Καταναλωτών από κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης των Τραπεζών.

Στα πλαίσια υλοποίησης του σκοπού της, έχει πρωτοστατήσει για την ψήφιση μιας σειράς Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων με γνώμονα την προστασία των Δανειοληπτών όπως ή άρση της προσωποκράτησης για χρέη προς Τράπεζες, η κατάργηση των λεγόμενων “πανωτοκίων”, η ανακοπή παράνομων πλειστηριασμών κ.α., ενώ μέχρι σήμερα αγωνίζεται για τον επανακαθορισμό της λειτουργίας της και των πρακτικών πληροφόρησης και κατάταξης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

υπερχρεωμένα νοικοκυριάΣτην μακρόχρονη παρουσία της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, συνέδραμε καθοριστικά με τις προτάσεις της, στην ψήφιση του Ν.3869/10 (Νόμος Κατσέλη) για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, ένος Νόμου σταθμού για την προστασία της περιουσίας, τον εξορθολογισμό των παράλογων απαιτήσεων, την ρύθμιση χρεών και εν γένει την διεκδίκηση διαπραγματευτικής ισχύος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Η Ένωση μας με 10.890 μέλη μόνο στην Αττική αλλά και περισσότερα από 3.000 σε όλη την Ελλάδα προβάλει καθημερινά τα δικαιώματα των Καταναλωτών σε κάθε μέσο και με κάθε τρόπο για την διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και αναστροφής της οικονομικής δυσπραγίας που έφερε η οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με τα μέτρα λιτότητας της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Από το 2010 χιλιάδες μέλη μας έχουν καταφύγει στον Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και έχουν δικαιωθεί στα κατά τόπο αρμόδια Ειρηνοδικεία της Χώρας με διαγραφές χρεών που αγγίζουν μέχρι και το 95% σε περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα δεν δύναται να αποπληρώσει ο δανειολήπτης. Ο νόμος 3869/10 πρέπει να διατηρηθεί και να επεκταθεί σε μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες όπως αυτή των εμπόρων, καθώς αποτελεί το μόνο δίκαιο και αξιόπιστο εργαλείο για την αναδιαπραγμάτευση και ρύθμιση δανειακών οφειλών υπερχρεωμένων.
Οι διαρκείς πιέσεις μας για διατήρηση της άρσης των πλειστηριασμών για τα χρόνια της ύφεσης ευδοκίμησαν με αποτέλεσμα περισσότερα από διακόσιες ογδόντα χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν προστατευθεί μέχρι σήμερα με ένα αβέβαιο όμως μέλλον λόγω των συμφερόντων που διακυβεύονται.
Σήμερα μέσω δράσεων ενημέρωσης, συλλογής υπογραφών αλλά και διαβημάτων στα αρμόδια υπουργεία διεκδικούμε την σωτηρία των νοικοκυριών μέσα από μια νομικά θεσμοθετημένη δέσμευση των τραπεζών να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνεια σύμφωνα με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών για την διάσωση της μοναδικής περιουσίας τους.
Ταυτόχρονα καθημερινά προωθούμε την υπαγωγή δανειοληπτών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις μηνιαίες καταβολές τους, στον νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά ενημερώνοντας το κοινό για τις διαδικασίες υλοποίησης του σε όλα τα στάδια.

υπερχρεωμένα νοικοκυριάΗ Ένωση Καταναλωτών και Δανειοληπτών είναι πιστοποιημένος φορέας για την επιδίωξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τις τράπεζες και ανήκει στο μητρώο αναγνωρισμένων Ενώσεων Καταναλωτών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ.Μητρώου 39/21.10.10.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες

bottom of page