Τόκοι: Υπολογισμός, Χρέωση και Ποινή

Πώς υπολογίζεται ο τόκος

Ο τόκος είναι ένα τμήμα των οφειλών σας. Η χρέωση του τόκου γίνεται με βάση μια χρονική περίοδο – κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο ή ακόμη και μικρότερες ή μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Ο τόκος υπολογίζεται ως ποσοστό επί της οφειλής σας. Αυτό σημαίνει ότι υπολογίζεται σε εκατοστιαία βάση, επομένως, το 1% αντιστοιχεί στο 1/100 της οφειλής σας, δηλαδή €1 για κάθε €100 που έχετε δανειστεί.

Ο τόκος ουσιαστικά καλύπτει τα έξοδα του δανειστή, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν το άνοιγμα και τη διαχείριση του λογαριασμού σας ή τυχόν απώλειες από μη εξυπηρετούμενες οφειλές.

Ο απλός τόκος υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ποσού που δανείζεστε. Ορισμένες φορές χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους βραχυπρόθεσμων δανείων και το επιτόκιο είναι αρκετά υψηλό. Για παράδειγμα, εάν δανειστείτε €100 για δύο μήνες με επιτόκιο 40%, στο τέλος του διμήνου θα πρέπει να καταβάλετε €140 (€100 x 40% = €40 τόκος).

Ο σύνθετος τόκος (ή ανατοκισμός) υπολογίζεται με μια πιο περίπλοκη διαδικασία. Διαμορφώνεται με τη χρέωση τόκου στο αρχικό ποσό του δανείου, που προστίθεται στη συνολική οφειλή σας. Στη συνέχεια, ο τόκος προστίθεται στον τόκο, αλλά και στο αρχικό ποσό. Το ίδιο ισχύει και για τις καταθέσεις, δηλαδή ο τόκος προστίθεται στο αρχικό ποσό και στη συνέχεια στο τοκισμένο ποσό του λογαριασμού σας.

Ας χρησιμοποιήσουμε ένα απλό παράδειγμα και ας υποθέσουμε ότι έχετε δανειστεί €100 με ετήσιο επιτόκιο 5,5% και βάση απόδοσης του τόκου ανά έτος. Στο τέλος του πρώτου έτους, η οφειλή σας θα ανέρχεται στα €105,50 και το ποσό των €5,50 προέρχεται από τους τόκους (€100 x 5,5% = €5,50).

Εάν δεν καταβάλετε καμία πληρωμή, στο τέλος του δεύτερου έτους η οφειλή σας θα ανέρχεται στο ποσό των €111,30 από τα οποία το ποσό των €5,80 αντιστοιχεί στο νέο τόκο που χρεώθηκε επί του συνόλου των €105,50 του πρώτου έτους (€105,50 x 5,5% = €111,30). Με άλλα λόγια, το σύνολο της οφειλής αυξάνεται ταχύτερα στο τέλος κάθε έτους κατά το οποίο δεν έχετε καταβάλει καμία πληρωμή, επειδή πληρώνετε τόκο επί του τόκου που έχει ήδη χρεωθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις καταθέσεις. Εάν δεν πραγματοποιείτε αναλήψεις από τον καταθετικό σας λογαριασμό, ο τόκος που πιστώνεται περιλαμβάνει τον τόκο επί του τόκου.

 Πότε χρεώνεται ο τόκος

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε πόσο συχνά υπολογίζεται ο τόκος προκειμένου να υπολογίσετε το πραγματικό κόστος του σύνθετου τόκου. Αρχικά, ίσως το προτεινόμενο επιτόκιο να φαίνεται ελκυστικό, ωστόσο πρέπει να γνωρίζετε και την περίοδο που καλύπτει.

Για παράδειγμα:

  • Εάν δανειστείτε €1.000 με ετήσιο επιτόκιο 2%, θα πληρώσετε τόκο €20 (€1.000 x 2% = €20)
  • Εάν δανειστείτε €1.000 με μηνιαίο επιτόκιο 2%, αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιο επιτόκιο 26,8% που σημαίνει ότι θα πληρώσετε τόκο €268 στο τέλος του έτους (€1.000 x 26,8% = €268)
  • Εάν δανειστείτε €1.000 με εβδομαδιαίο επιτόκιο 2%, αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιο επιτόκιο 180% που σημαίνει ότι θα πληρώσετε τόκο €1.800 στο τέλος του έτους (€1.000 x 180% = €1.800)

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα, το ποσό που καλείστε να πληρώσετε αυξάνεται έως και €1.800, ανάλογα με τον τόκο.

Ποινή πρόωρης εξόφλησης

Πρέπει να γνωρίζετε, επίσης, εάν ισχύουν επιπλέον χρεώσεις στην περίπτωση που αποφασίσετε να αποπληρώσετε νωρίτερα το δάνειό σας. Οι χρεώσεις αυτές συνήθως ισχύουν μόνο για δάνεια με σταθερό επιτόκιο.

Πηγή: Better Money Skills