Πρόταση Ενωσής Καταναλωτών και Δανειοληπτών προς αρμόδιου φορείς και πολιτικά κόμματα

Στην Ένωσή μας καθημερινά συρρέουν δεκάδες Δανειολήπτες που δηλώνουν την πρόθεσή τους για ένταξη στο νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, διαμηνύοντας μας ότι το βιοτικό τους επίπεδο είναι απελπιστικό και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν ούτε στις βασικές ανάγκες διαβίωσης (Φαγητό, ηλεκτρικό ρεύμα κλπ).
Ο ν 3869/10 αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της επίλυσης των ανυπέρβλητων οικονομικών προβλημάτων των Υπερχρεωμένων Ελλήνων και ήδη σήμερα, καθημερινά τα Ειρηνοδικεία όλης της χώρας εκδικάζουν και δικαιώνουν τους πραγματικά μη έχοντες (συνταξιούχους, ασθενείς, ανέργους) διαγράφοντας σημαντικό μέρος του χρέους τους.
Η Προσωπική και διαδικτυακή επικοινωνία με τα μέλη μας από όλη την Ελλάδα, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα κοινωνικά δίκτυα και η συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων για το φαινόμενο της υπερχρέωσης, μας δίνουν μια ασφαλή απεικόνιση της σημερινής ζοφερής πραγματικότητας. Τα συμπεράσματα αυτά είναι απαραίτητο να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να χρησιμοποιηθούν τόσο από την Ελληνική Κυβέρνηση καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να δημιουργηθούν στοχευμένες ρυθμίσεις που θα εξομαλύνουν τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Έλληνες πολίτες.
Οι τελευταίες διαδόσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας με τη μορφή διαρροών στον τύπο δημιουργούν μία διάχυτη ανασφάλεια και εύλογη απορία στο καταναλωτικό κοινό για την ψήφιση ενός νέου νομοθετήματος που θα επιμηκύνει τον χρόνο αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων σε 99 έτη.
Προς επίρρωση των ανωτέρω έρχονται να προστεθούν και τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία καταδεικνύουν ότι μέσα σε ένα χρόνο έχει συρρικνωθεί το εισόδημα του καταναλωτικού κοινού κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που επηρεάζει δραματικά την πραγματική οικονομία. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα περιθώριο που να επιτρέπει καθυστερήσεις, αναλγησία και αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης.
Μεταξύ άλλων, θεωρούμε ότι ένα οριζόντιο μέτρο που θα ικανοποιεί τις επιθυμίες και θα δικαιώνει τις επί σειρά ετών πρακτικές των τραπεζών (παράνομοι ανατοκισμοί, ληστρικά μεταβαλλόμενα επιτόκια, χρεώσεις που δεν προκύπτουν από τις δανειακές συμβάσεις, διακίνηση προσωπικών δεδομένων κ.α.) με ταυτόχρονη κεφαλαιοποίηση των καταχρηστικά υπολογισθέντων τόκων και εξόδων και υπέρμετρη αύξηση του πληρωτέου λογιστικού υπολοίπου θίγει τόσο την αξιοπρέπεια, όσο και το εισόδημα των Ελλήνων.
Ταυτόχρονα εγείρονται ζητήματα και απορίες όσον αφορά στην κυριότητα, νομή και κατοχή των ακινήτων, καθώς και για τον τρόπο και τη διαδικασία ενοικίασης του ακινήτου από την τράπεζα. Είναι επίσης σαφές ότι με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται η φύση, ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο των συμβάσεων μεταξύ τράπεζας και φυσικού προσώπου καθώς από αυστηρά προσωποπαγείς, επεκτείνονται σε όλους τους πιθανούς κληρονόμους για 99 χρόνια!!!. Όπως είναι ευνόητο αυτός ο τρόπος ρύθμισης των Στεγαστικών Δανείων θα διαταράξει την κοινωνική ειρήνη, θα αιχμαλωτίσει το καταναλωτικό κοινό εφ’ όρου ζωής και θα πλήξει τον πυρήνα του κληρονομικού δικαιώματος, καθώς και τις βασικές αρχές της καλής πίστης, καθιστώντας ουσιαστικά ανέφικτη κάθε πιθανή μεταβίβαση είτε εν ζωή, είτε μετά θάνατον.
Ο ν.3869/10 είναι κατά κοινή ομολογία επιτυχής και μέχρι σήμερα έχει δικαιωθεί ένας σημαντικός αριθμός δανειοληπτών που έχουν καταφύγει στη δικαιοσύνη.
Η δικαστηριακή πρακτική δείχνει ότι στα Ειρηνοδικεία όλης της χώρας γίνεται ορθή κατά περίπτωση αξιολόγηση, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, γεγονός που ελαφρύνει τα προβλήματα των ασθενών, των συνταξιούχων ακόμη και των ανέργων και όλων όσοι έχουν μειωμένες αποδοχές. Ουδείς αμφισβητεί ότι η διαδικασία του ν. 3869/2010 εφαρμόζεται κατά τρόπο ομαλό και αποτελεσματικό, χάριν στις προσπάθειες τόσο των καταναλωτικών ενώσεων, όσο και των Ειρηνοδικείων.
Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι ο εμπλουτισμός του ν. 3869/10 και η ενσωμάτωση των μέχρι σήμερα δεδομένων από την εφαρμογή του, προς την κατεύθυνση βελτίωσης και απλοποίησης του, δίχως να απαιτείται η δημιουργία ενός νέου νομοθετήματος που θα έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής.
Οι προτάσεις της Ένωσης μας είναι οι ως κάτωθι:
1) Εμπλουτισμός του πεδίου ενεργητικής νομιμοποίησης του ν. 3869/10 με την προσθήκη και προσώπων που έχουν την εμπορική ιδιότητα.
2) Ενίσχυση του θεσμού του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού προκειμένου να επιλύονται ζητήματα χωρίς απαραίτητα να φτάνουν οι δανειολήπτες στην πόρτα του Ειρηνοδικείου.
3) Ένταξη στη ρύθμιση συμβάσεων Leasing.
4) Παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών για 3 ακόμα τουλάχιστον έτη με επέκταση αυτής, στις συμβάσεις επαγγελματικών δανείων αλλά και αναστολή της έναρξης των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης (κοινοποίηση Διαταγής Πληρωμής ).
5) Αποσαφήνιση της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του ν. 3869/10 στα δάνεια που έχουν εκδοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και όλα τα Μετοχικά Ταμεία (μέχρι σήμερα έχει ήδη γίνει νομολογιακά).
6) Διαγραφή άμεσα όλων των καταχωρήσεων που έγιναν παράνομα από τον Τειρεσία και δίχως τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων και άμεση διαγραφή όλων των ήδη εξοφλημένων ληξιπρόθεσμων οφειλών των δανειοληπτών.
7) Συρρίκνωση των χρονικών ορίων παραμονής των δανειοληπτών στον Τειρεσία για τις ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές με ανώτατο όριο παραμονής τα δύο έτη.
8) Πρόβλεψη υποχρέωσης αποδοχής ρύθμισης των οφειλών από τις τράπεζες με καταβολή συνολικής δόσης η οποία να μην υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματος του δανειολήπτη.
9) Προστασία των εγγυητών, όταν ο πρωτοφειλέτης κερδίζει μείωση της οφειλής με τον Ν.3869/10.
10) Κατοχύρωση και θεσμοθέτηση της προστασίας των δανειοληπτών από συνεχή τηλεφωνήματα των εταιρειών ενημέρωσης οφειλών.
Εξάλλου, οι Τράπεζες έχουν δυνατότητα να ελέγξουν με διάφορους τρόπους την πιστοληπτική ικανότητα κάθε υποψήφιου δανειολήπτη, καθώς διαθέτουν τόσο το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών (Δικηγόροι, Λογιστές, κλπ), όσο και το σύστημα του Λευκού Τειρεσία.
Είναι λοιπόν εμφανές ότι με τις απαιτούμενες αλλαγές, και κυρίως με την επέκταση του νόμου και στα εμπορικά δάνεια θα ανακουφιστούν άμεσα στο σύνολό τους οι δανειολήπτες και η πραγματική οικονομία και θα μειωθούν τα «λουκέτα» και ο εν γένει αποδεκατισμός του εμπορικού κόσμου.
Τέλος οι διορθώσεις σχετικά με τον Τειρεσία είναι ιδιαιτέρως σημαντικές μιας και μέχρι τώρα το μόνο ρόλο που έχει ο Τειρεσίας είναι να ναρκοθετεί την επιχειρηματικότητα και να καταστρέφει όλους τους Επαγγελματίες, Ιδιώτες καθώς και τις ίδιες τις Τράπεζες που τον εμπιστεύονται, και να διασύρει τη χώρα Διεθνώς.