Προσοχή στους “αυτόκλητους Σωτήρες” που διαγράφουν χρέη

Στις δύσκολες αυτές στιγμές που περνάνε οι δανειολήπτες, αυξάνονται καθημερινά οι καταγγελίες για “αυτόκλητους” υπερασπιστές των δανειοληπτών που ρυθμίζουν και διαγράφουν χρέη ανεξαιρέτως. Η Ένωσή μας στα πλαίσια του βομβαρδισμού που δέχεται ο δανειολήπτης καθημερινά από αντίστοιχους αετονύχιδες  είτε με φυλλάδια και διαφημίσεις που αναγράφουν τίτλους όπως ”Άμεση διαγραφή χρεών”, είτε με Ανώνυμες Κινήσεις Δανειοληπτών που αναλαμβάνουν να διαγράψουν χρέη και ανήκουν σε πανελλαδικά σωματεία φάντασμα, εφιστά την προσοχή στους δανειολήπτες για την προστασία τους να λαμβάνουν τα ακόλουθα μετρα.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι:

 1. Για τη διαγραφή οφειλών μέσω της καταφυγής στον νόμο 3869/10 πρέπει απαραίτητα να συντρέχουν οι αιτίες που περιγράφονται στο Νόμο.
 2. Κάθε υπόθεση είναι εντελώς διαφορετική και επιδέχεται τελείως διαφορετικούς χειρισμούς.
 3. Δεν εντάσσονται όλα τα είδη οφειλών στον Ν.3869/10, παρά μόνο αυτά που σχετίζονται με Πιστωτικά Τραπεζικά Ιδρύματα .
 4. Δεν υπάγονται πρόσωπα με Εμπορική Ιδιότητα.
 5. Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται απλά με μία Αίτηση.

Τι να ελέγχει κανείς όταν απευθύνεται σε κάποιο φορέα για ενημέρωση σχετικά με την υπερχρέωση:

 1. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο για όλους το Καταστατικό του Σωματείου της Ένωσης Καταναλωτών.
 2. Πρέπει να ανήκει στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων όπως φαίνεται και στο επίσημο sitewww.efpolis.gr.
 3. Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού (Πρώτο Στάδιο Ν.3869/10) υλοποιείται Δωρεάν (μόνο συνδρομή εγγραφής απαιτείται) από τους ανωτέρω φορείς και τους δικηγορικούς συλλόγους που συμμετέχουν στους φορείς, έξοδα υπάρχουν μόνο στο Δεύτερο και Τρίτο Στάδιο του Ν.3869/10 σε περίπτωση που ο δανειολήπτης επιλέξει την συνδρομή δικηγόρου.
 4. Η συνδρομή δικηγόρου είναι προαιρετική αλλά συνίσταται, όταν λαμβάνεται θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα από νομικό που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είναι μέλος του κατά τόπου Δικηγορικού Συλλόγου. Υποχρεωτική κατά το στάδιο δικαστικού συμβιβασμού είναι η επίδοση με δικαστικό επιμελητή.
 5. Πρέπει η Ένωση να έχει αποδεδειγμένη δράση σε θέματα υπερχρέωσης, όπως αυτό φαίνεται από την ύπαρξη αποφάσεων, ιστοσελίδας, δημοσιεύσεων κλπ.
 6. Είναι αδύνατο με μια επίσκεψη να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και η υπόθεση να έχει πάρει τη δικαστική οδό.
 7. Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά δεδομένα εάν δεν έχουμε πρώτα βεβαιωθεί για τα ανωτέρω.