Επί του Προγράμματος διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες.

Το σχέδιο νόμου «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν.3869/10» που ψηφίστηκε την 10η  Ιουνίου 2013 ( Κεφαλαίο Α’), παρέχει δυνατότητα υπαγωγής 6 μηνών και παρέχει την δυνατότητα υπαγωγής σε πρόγραμμα διευκόλυνσης  με περίοδο χάριτος 48 μηνών,  εφόσον ισχύουν τα ως κάτωθι:

Προϋποθέσεις

  1. Τα δάνεια που υπάγονται σε ρύθμιση έχουν εμπράγματη εξασφάλιση στην Κύρια κατοικία του Δανειολήπτη (στεγαστικά με προσημείωση υποθήκης κλπ), ενώ δεν εντάσσονται στην ρύθμιση οφειλές από καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κλπ (ανεξασφάλιστα).
  2. Απαιτείται η εκ των φορολογικών δηλώσεων τεκμηριωμένη, μείωση εισοδημάτων κατά 20 %.
  3. Υπάγονται άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, έχοντες εξαρτημένη σχέση εργασίας αποκλείονται οι έχοντες εμπορική ιδιότητα.
  4. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25.000 ευρώ (καθαρό) ή αντίστοιχα το ατομικό δηλωθέν τα 15.000 ευρώ (μεικτό). Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται αντίστοιχα κατά 5.000 ευρώ (20.000 ατομικό και 30.000 οικογενειακό) εάν ισχύει: α) Τριτεκνία – Πολυτεκνία β) Πάσχοντες από βαριά ασθένεια  γ) αναπήρους.
  5. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 180.000 ευρώ ή το σύνολο περιουσιακών στοιχείων όπως μετοχές, λογαριασμοί κ.α. εκτός Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων.
  6. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο όλων των οφειλών του δανειολήπτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτικών δανείων.

 Προνόμια

Οι υπαγόμενοι στο πρόγραμμα μπορούν να μειώσουν την δόση τους καταβάλλοντας  μηνιαία το 30% του καθαρού οικογενειακού τους εισοδήματος. Στην νέα δόση συνυπολογίζεται το επιτόκιο που είχε υπογραφεί με την σύμβαση του δανείου. Επίσης θεσπίστηκαν ειδικά προνόμια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

α.      Σε νοικοκυριά με εισόδημα κάτω των 15.000 ευρώ ή ατομικά εισοδήματα κάτω των 9.000 ευρώ, το επιτόκιο προσδιορίζεται από το 0,75% + τρέχον επιτόκιο του ΕΚΤ (1,5% είναι σήμερα).

β.      Όσοι είναι άνεργοι με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας δίνεται η δυνατότητα πλήρους απαλλαγής τόκων για διάστημα 6 μηνών εντός περιόδου χάριτος.