Το κόστος της πίστωσης

Είναι αρκετά δύσκολο να υπολογιστεί το πραγματικό κόστος της πίστωσης σε μηνιαία, ετήσια ή μεγαλύτερη βάση.

Αυτό το κόστος διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι:

  • Η πιστοληπτική σας αξιολόγηση – όσο καλύτερη είναι, τόσο χαμηλότερος θα είναι ο τόκος που πιθανώς θα πληρώσετε
  • Εάν το δάνειο είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου
  • Ο τρόπος υπολογισμού του τόκου – εάν η περίοδος ανατοκισμού είναι ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια
  • Εάν το επιτόκιο είναι σταθερό ή κυμαινόμενο
  • Οποιαδήποτε έξοδα διεκπεραίωσης ή διατήρησης του λογαριασμού σας
  • Ποινές πρόωρης εξόφλησης

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι παίρνετε ένα δάνειο ύψους €10.000 με επιτόκιο 15% και ετήσιο ανατοκισμό. Εάν πληρώνετε €278,31 κάθε μήνα, θα έχετε εξοφλήσει το συνολικό ποσό της οφειλής σας σε ακριβώς τέσσερα χρόνια.

Σε κάθε μηνιαία δόση καταβάλλετε ένα τμήμα του αρχικού ποσού του δανείου μαζί με τον τόκο που αναλογεί. Σε διάστημα τεσσάρων ετών, θα έχετε καταβάλει €3.358,76 σε τόκους και θα έχετε αποπληρώσει το αρχικό ποσό των €10.000.

Ανάλογα με τη ρευστότητά σας, μπορεί να θεωρήσετε ότι θα ήταν καλύτερο να πάρετε ένα επιπλέον 25ετές δάνειο με ετήσιο επιτόκιο 7,6% και να πληρώνετε μόνο την ελάχιστη δόση, δηλαδή €74,55 το μήνα, ώστε να σας περισσεύουν €186,78 το μήνα.

Στο τέλος του 25ετούς δανείου θα έχετε αποπληρώσει το συνολικό ποσό, αλλά ταυτόχρονα θα έχετε καταβάλει το ποσό των €12.365,24 σε τόκους. Εξοικονομώντας €186,78 κάθε μήνα, έχετε χρεωθεί με επιπλέον €8.675,79 που προέρχονται από τόκους.

Πηγή: Better Money Skills