Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Καταναλωτών και Δανειόληπτων

Πρόεδρος                Βασαριώτης Ιωάννης
 Πρόεδρος Βασαριώτης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος Κομνηνός Λάζαρος
Γραμματέας Οικονόμου Ιωάννης
Ταμίας Θανοπούλου Πανααγιώτα
 Μελος  Καλογεροπούλου Ευαγγελία