Δωρεάν νομική υποστήριξη σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες

Η Ένωση Καταναλωτών και Δανειοληπτών ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος “Δωρεάν νομική υποστήριξη σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες” που κατοικούν στην Αχαΐα και αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος της προσφυγής τους στο Ειρηνοδικείο στα πλαίσια του Νόμου 3869/2010. Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σε άλλες περιφέρειες και αφορά στην υποστήριξη των υπερχρεωμένων καταναλωτών μετά την αποτυχία της προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού του Ν.3869/10 μέχρι την συγγραφή του δικογράφου για κατάθεση (Αίτηση του Άρθρου 4 Ν.3869/10) στο Ειρηνοδικείο.

Η αναπόφευκτη προσφυγή στο Ειρηνοδικείο λόγω της απαξίωσης του θεσμού του εξωδικαστικού συμβιβασμού από τις Τράπεζες έχει προσθέσει σημαντικά κόστη στους δανειολήπτες με αποτέλεσμα σήμερα ο κύριος όγκος όσων καταφεύγουν στον Ν.3869/10 να μην μπορεί να ανταποκριθεί στα δικαστικά έξοδα. Έτσι, από τις 9.800 αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού που έχει καταθέσει σήμερα η Ένωσή μας στην Αττική και τις 2.350 στην υπόλοιπη Ελλάδα, πάνω από το 80% των υποθέσεων κατέφυγε στα κατά τόπου Ειρηνοδικεία, με αποτέλεσμα το κόστος που δημιουργείται για κοινωνικές ομάδες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σήμερα ούτε στις στοιχειώδεις βιοποριστικές ανάγκες να γίνεται δυσβάστακτο.

Στα πλαίσια της διαρκής προσπάθειας της Ένωσής μας να συνεισφέρουμε σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι κ.α.) που αποτελούν σήμερα το 35% των υποθέσεων και αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα διαβίωσης, αλλά και κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους, αναλαμβάνουμε την προδικαστική διεκπεραίωση του σταδίου μέχρι την κατάθεση της Αίτησης σε συνεργασία με δικηγόρους που συμμετέχουν στη δράση. Στόχος του προγράμματος είναι η μέγιστη συμβολή σε περιφέρειες όπως η Δυτική Ελλάδα που πλήττονται δραματικά την περίοδο που περνάμε, ώστε να συνεισφέρουμε στην επανένταξη δανειοληπτών σε μια κοινωνική ζωή.

Η χρηματοδότηση της δράσης γίνεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού η επιλογή των δανειοληπτών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα βασιστεί αυστηρά σε εισοδηματικά κριτήρια και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων.

Για το έντυπο της δράσης ενημερωθείτε από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση κατεβάζοντας τη φόρμα υποβολής αίτησης.(Πατήστε εδώ)