Ενημέρωση για το δεύτερο Στάδιο του Ν. 3869/2010(ΦΕΚ 130/3-8-2010)

Η Ένωσή μας στάθηκε δίπλα στα μέλη της  και κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την πρώτη φάση του Ν. 3869/2010 για τα «Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά» που περιελάμβανε την προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων των δανειοληπτών-μελών της, μέσω αιτήσεων, δικαιολογητικών και απαντήσεων σε αντιπροτάσεις που αποστέλλονταν μέσω ενός τεράστιου δικτύου συνεργατών και εργαζομένων που έφεραν σε πέρας τη δύσκολη και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα αποστολή με συνέπεια, ταχύτητα και υπευθυνότητα.

Δεδομένου των πολλών ερωτηματικών και σκοτεινών σημείων του νέου Νόμου, η Ένωση μας προσπάθησε μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων, πληροφοριακών διαδικτυακών αναρτήσεων στον δικτυότοπο www.daneioliptes.com, υπεύθυνων τηλεφωνικών απαντήσεων στη γνωστή μας τηλεφωνική γραμμή 210-3304907, καθώς και μέσω της προσωπικής μας επαφής στα γραφεία μας στην οδό Γλάδστωνος, αρ. 8, να ενημερώσει, να αποσαφηνίσει και να διευκολύνει όλους εσάς.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, η Ένωσή μας θα επιφορτισθεί με την έκδοση και επικύρωση των πρακτικών αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού για όσα από τα μέλη της δεν ήρθαν σε συμβιβασμό με τα πιστωτικά ιδρύματα και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν στη δεύτερη φάση του δικαστικού συμβιβασμού και την μετέπειτα πιθανή τρίτη φάση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Τα πρακτικά αποτυχίας αποτελούν με βάση το γράμμα του ως άνω Νόμου την προαπαιτούμενη προϋπόθεση για την είσοδο στη δεύτερη και Τρίτη φάση.

Η Ένωση μας για τη δεύτερη και τρίτη φάση του Ν.3869/2010 έχει τη δυνατότητα να σας προτείνει, αλλά σε καμία περίπτωση να σας επιβάλλει την ανάληψη της υπόθεσης από κάποιον από το δίκτυο των συνεργαζόμενων δικηγόρων μας.

Άλλωστε ο νέος Νόμος δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε δανειολήπτη να ολοκληρώσει τη διαδικασία δικαστικής επίλυσης μόνος του.

Παρά ταύτα, θέλουμε να σας ενημερώσουμε, κόντρα στην παραπληροφόρηση των Μ.Μ.Ε. και των Ελλήνων βουλευτών ότι η διαδικασία αυτή μόνο εύκολη δεν είναι για τον μέσο άνθρωπο και πως κανένας δικηγόρος δεν δύναται να ασχοληθεί με μία τέτοιας φύσεως υπόθεση που απαιτεί τη σύνταξη ενός δικογράφου 20 σελίδων και την διαρκή μηνιαία ενημέρωση του φακέλου  δωρεάν.

Επιπλέον θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δικόγραφα της αίτησης στο Ειρηνοδικείο ΠΡΕΠΕΙ να επιδοθούν μέσω δικαστικού επιμελητή, γεγονός που από μόνο του γεννά νέα έξοδα για τους δανειολήπτες. Εμείς, ως Ένωση μπορούμε και πάλι να σας προτείνουμε, αλλά σε καμία περίπτωση να σας επιβάλλουμε, κάποιον από το συνεργαζόμενο δίκτυο δικαστικών επιμελητών μας.

Παρά ταύτα και για όσους αποφασίσουν να ολοκληρώσουν τη δεύτερη και Τρίτη φάση μόνοι τους η Ένωση μας θα παραθέσει λεπτομερώς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.