Δελτίο τύπου για νέο νόμο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά 25-02-2019

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τις Τράπεζες είναι σε εξέλιξη και σύντομα θα κάνει την εμφάνισή του ένας νέος Νόμος Κατσέλη και ένα νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών.
Τα θετικά σημεία του νέου νόμου είναι τα εξής :
1) Το όριο της αντικειμενικής αξίας των κύριων κατοικιών που θα συνεχίσουν
προστατεύονται παραμένει υψηλό στα 250.000 ευρώ (30.000 ευρώ λιγότερο από το
ισχύον καθεστώς)
2)  Η επιδότηση από το Κράτος του ενός τρίτου (1/3) της δόσης για την διάσωση της κύριας κατοικίας δανειοληπτών με ιδιαίτερα χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα.
3)  Η ένταξη για πρώτη φορά στην προστασία της κύριας κατοικίας και των ενυπόθηκων επιχειρηματικών δανείων των εμπόρων και των επιχειρηματιών, οι οποίοι δεν προστατεύονταν μέχρι σήμερα.

Τα αρνητικά σημεία του νέου νόμου για την προστασία της κύριας κατοικίας
είναι τα ακόλουθα:
1)  Το όριο των 130.000 ευρώ του συνολικού υπολοίπου δανεισμού που τίθεται για τους δανειολήπτες κρίνεται πάρα πολύ χαμηλό και είναι βέβαιο ότι θα θέσει εκτός προστασίας κύριας κατοικίας 1 στους 3 δανειολήπτες από όσους προστατεύονται μέχρι σήμερα με τον Νόμο Κατσέλη.
2) Το εισοδηματικό όριο των 18.000 ευρώ για τον άγαμο, 21.000 ευρώ για το ζευγάρι και συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί ως κριτήριο για την προστασία  πρώτης κατοικίας είναι και αυτό πολύ περιοριστικό και θα θέσει εκτός προστασίας κύριας κατοικίας χιλιάδες δανειολήπτες που σήμερα προστατεύονται και τέλος
3) Η τυχόν υποχρεωτική υπαγωγή των μέχρι σήμερα εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του Νόμου Κατσέλη στα δικαστήρια σε μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα παρόμοια με αυτή του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων είναι καταφανώς αντισυνταγματική γιατί εμποδίζει τους πολίτες από την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στην δικαιοσύνη, τους δημιουργήσει νέα έξοδα και είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στους δανειολήπτες από αυτά που υποτίθεται θα τους λύσει.

Συμπερασματικά, είναι φανερό ότι με το νέο πλαίσιο είναι βέβαιο ότι η κύρια κατοικία θα προστατεύεται για πολύ λιγότερους δανειολήπτες από αυτούς που προστατεύονται σήμερα με το Νόμο Κατσέλη. Για το λόγο αυτό προτείνουμε στην Κυβέρνηση να αλλάξει τουλάχιστον το όριο του συνολικού δανεισμού και να το ανεβάσει από τις 130.000 ευρώ στις 200.000 ευρώ.