Χρήσιμα »

Συχνές ερωτήσεις για τις αλλαγές στα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Ν.4336/15

Συχνές ερωτήσεις για τις αλλαγές στα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Ν.4336/15

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣγια τις αλλαγές στα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά μετα την Ψήφιση του Ν.4336/15 του Νομικού Σύμβουλου της Ένωσης κ. Μιχάλη Κούβαρη. Τι αλλάζει στη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής στο “Νόμο Κατσέλη” με το Ν. 4336/2015; Η κατάθεση χωρίζεται πλέον σε τέσσερα (4) μέρη:α) την κατάθεση της αίτησης του αρ. 4 του ανωτέρω νόμου, ομού μετά [&hellip

Περισσότερα »
Αλλαγές Ν.3869/2010

Αλλαγές Ν.3869/2010

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει,  χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους  (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση “των οφειλών τους” και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει [&hellip

Περισσότερα »
Βεβαίωση Αποτυχίας Εξωδικαστικού Συμβιβασμού

Βεβαίωση Αποτυχίας Εξωδικαστικού Συμβιβασμού

Η Βεβαίωση Αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού εκδίδεται από Καναταλωτικές Ενώσεις που βρίσκονται στο μητρώο Ενώσεων Καταναλωτή και από δικηγόρους. Κατεβάστε την εδώ

Περισσότερα »
Υπεύθυνη Δήλωση Ειρηνοδικείου

Υπεύθυνη Δήλωση Ειρηνοδικείου

H Υπεύθυνη Δήλωση Ν3869/1986 είναι απαραίτητη για την κατάθεση στο Ειρηνοδικείο. Κατεβάστε τη εδώ

Περισσότερα »