Τειρεσίας »

Απόφαση Αρ. 35/2007

Απόφαση Αρ. 35/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Περισσότερα »
Απόφαση Αρ. 49/2007

Απόφαση Αρ. 49/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 49 / 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Περισσότερα »
Απόφαση Αρ. 59/2009

Απόφαση Αρ. 59/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 59/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Περισσότερα »
Απόφαση Αρ. 60/2009

Απόφαση Αρ. 60/2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Περισσότερα »
Απόφαση Αρ. 63/2007

Απόφαση Αρ. 63/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 63/200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Περισσότερα »
Απόφαση Αρ. 64/2007

Απόφαση Αρ. 64/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 64/ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Περισσότερα »
Απόφαση Αρ. 71/2001

Απόφαση Αρ. 71/2001

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.71 / 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Περισσότερα »