Αριθμός Εγγραφής Συλλόγου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» 39/21-12-2010 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2251/94)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» 39/21-12-2010 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2251/94)