Διαγραφή χρεών ύψους 77.000 Ευρώ από το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Κατεβάστε την απόφαση από εδώ