Διαγραφή χρεών ύψους 70.000 Ευρώ από το Ειρηνοδικείο Νίκαιας

Κατεβάστε την απόφαση από εδώ