Διαγραφή χρεών ύψους 70.000 Ευρώ από το Ειρηνοδικείο Τρικάλων

Κατεβάστε την απόφαση από εδώ