Διαγραφή χρεών ύψους 40.000 Ευρώ από το Ειρηνοδικείο Πειραιά

Κατεβάστε την απόφαση από εδώ