Ν.3758/2009

Νόμος για Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.Κατεβάστε τον νόμο από εδώ