Ν.3714/2008

Νόμος πέρι προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξειςΚατεβάστε τον νόμο από εδώ