Διαγραφή χρεών ύψους 34.000 Ευρώ από το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Κατεβάστε την απόφαση από εδώ