Διαγραφή χρεών ύψους 137.000 Ευρώ από το Ειρηνοδικείο Πειραιά

Κατεβάστε την απόφαση από εδώ