Πρόσκληση Ειδικών Συμβούλων για την Υλοποίηση του έργου mis 390357 “Νομική Υποστήριξη Υπερχρεωμένων δανειοληπτών για την ρύθμιση των οφειλών τους.

Πρόσκληση Ειδικών Συμβούλων για την Υλοποίηση του έργου “Νομική Υποστήριξη Υπερχρεωμένων δανειοληπτών για την ρύθμιση των οφειλών τους.

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του πράξης “Νομική Υποστήριξη Υπερχρεωμένων Δανειοληπτών για την ρύθμιση των οφειλών τους” με κωδικό mis 390357  που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και  Επιχειρηματικότητα”.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους νομικούς όπως επικοινωνήσουν με την γραμματεία της Ένωσης στο τηλ.2103302971 για την υποβολή οικονομικών προσφορών καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δεκτές θα γίνουν προτάσεις για διάστημα έως και 20 εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσης.

17/12/12

Με εκτίμηση

Η γραμματεία