Βεβαίωση Αποτυχίας Εξωδικαστικού Συμβιβασμού

Η Βεβαίωση Αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού εκδίδεται από Καναταλωτικές Ενώσεις που βρίσκονται στο μητρώο Ενώσεων Καταναλωτή και από δικηγόρους.

Κατεβάστε την εδώ