Απόφαση διαγραφής χρεών τετραμελούς οικογένειας από το Ειρ. Πειραιώς

Σύμφωνα με τις υπ. αριθ. 257/2013 & 256/2013 αποφάσεις του Ειρ. Πειραιώς, τετραμελής  οικογένεια που κατέφυγε στο Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά όπου το σύνολο των χρεών τους ξεπερνούσε τις 170.000 ευρώ καλείται να καταβάλει για τη διάσωση της Α’ κατοικίας τους το ποσό των 70.000 ευρώ περίπου σε διάστημα 20 ετών.

Δείτε την απόφαση 257_2013 εδώ

Δείτε την απόφαση 256_2013 εδώ